Kommunstyrelsen

Kommun­styrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

De två utskotten som arbetar under kommunstyrelsen är: Allmänna utskottet och välfärdsutskottet. Kommunstyrelsen har även en beredning kopplad till sig och det är ekonomiberedningen.

Vad betyder förkortningarna?

S=Arbetarpartiet Socialdemokraterna V=Vänsterpartiet  C=Centerpartiet M=Moderata samlingspartiet SD=Sverigedemokraterna

Ledamöter ordinarie 

 1. Annalena Järnberg (S) ordförande/kommunalråd annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 3. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 4. Vivianne Pettersson (M) 2:e vice ordförande/­oppositionsråd vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 6. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 7. Johan Stolpen (V) vice ordförande johan.stolpen@hellefors.se
 8. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 9. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 10. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 11. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com

Ledamöter ersättare

 1. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 2. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 3. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 4. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se
 5. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 6. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 7. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 8. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 9. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 10. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 11. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com

De allra flesta förtroendevalda tjänstgör som politiker på sin fritid. Men kommunalråd är förtroendevalda med hel- eller deltidsarvode. Oppositionens kommunalråd kallas oppositionsråd.

Kommunalråd

Annalena Järnberg (S), kommunstyrelsens ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se

Oppositionsråd

Vivianne Pettersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vivianne.pettersson@hellefors.se

Vi publicerar protokoll från kommunstyrelsens sammanträden samt aktuella handlingar inför sammanträden. Kallelser och ej sekretessbelagda handlingar läggs ut cirka en vecka innan mötet. Utskottens möteshandlingar finns på utskottens läsplattor och det krävs inloggning för åtkomst till de handlingarna. Via länken hittar du utskottens protokoll.

Ekonomi­beredningen ansvarar för beredning av de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta, såsom budget, bokslut och delårsrapporter.

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 3. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 6. Kjell A Valegren (GL) lillgardenkk@telia.com

Ledamöter ersättare

 1. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 2. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 3. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 4. Madeleine Jönsson (SD) komadde@hotmail.com
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 6. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com

Allmänna utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, information, administration och service till medborgarna.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Annalena Järnberg (S) ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
 3. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se

Ledamöter ersättare

 1. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 3. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Välfärdsutskottet bereder och bevakar ärenden inom skolchefens och social­chefens verksamhetsområden inför kommunstyrelsen. Verksamheter inom dessa områden är bland annat förskola till och med gymnasieskola, måltidsverksamhet, vård, omsorg och arbetsmarknad.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Kent Grängstedt (S) vice ordförande kent@grangstedt.se
 2. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 3. Johan Stolpen (V) ordförande johan.stolpen@hellefors.se
 4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 5. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com

Ledamöter ersättare

 1. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 2. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 3. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se

Dokument

Sidan är uppdaterad 14/9 2020 15.22.51