Föreningsrådet

4 november 2019 var ett uppstartsmöte för bildandet av ett föreningsråd i Hällefors kommun.

Syftet med föreningsrådet

  • Att vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor.
  • Att främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan.
  • Att vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen.

Dokument

Sidan är uppdaterad