Föreningsrådet

4 november 2019 var ett uppstartsmöte för bildandet av ett föreningsråd i Hällefors kommun.

Syftet med föreningsrådet

 • Att vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor.
 • Att främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan.
 • Att vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen.

Viktig information angående covid-19

Här nedan följer information till er alla angående nya lokala restriktioner i Örebro län.

Oerhört viktigt att vi alla följer restriktionerna och tar det säkra före det osäkra. covid-19 sprider sig och här måsta vi alla hjälpas åt och ta ett ansvar for oss själva och för vår omgivning!

Information till idrottsverksamheten i Örebro län kring corona

Hällefors kommun

 • Hällefors kommun har gått upp i stab pga av den ökade smittspridningen.
 • Kommunen har bl.a. stängt bowlinghallen och ställt om bibliotekets verksamhet.
 • Gymnasieskolan studerar på distans.
 • Kommunkontoret har öppet två timmar per dag (växeln öppen enl tidigare).
 • På måndagsmorgonens stabsmöte kan nya beslut komma att fattas!

Mer information om de lokala allmänna råden och publiktaket på 50 personer

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med länets smittskyddsläkare, fattat beslut om lokala allmänna råd i Örebro län med syfte att minska spridningen av covid-19. Länsstyrelsen i Örebro län har fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

De lokala allmänna råden och publiktaket på 50 personer gäller från den 3 november till och med den 24 november, men kan komma att förlängas.

De lokala allmänna råden innebär att den som bor eller besöker Örebro län bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Detta innebär lokala allmänna råd (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Coronastöd och information i regionen

Kulturen

www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/#Kultur

Idrotten

www.rfsisu.se/orebrolan/bidragochstod/Coronapandemin/saarbetarrf-sisuorebrolanundercoronapandemin

Ta hand om er och varandra!

Har ni frågor, funderingar el annat, välkomna att höra av er.

Dokument

Sidan är uppdaterad 9/11 2020 09.07.37