Kallelser, protokoll samhällsbyggnadsförbundet

Här finns sammanträdestider, kallelser, handlingar och protokoll för direktionens möten. Sammanträdestider Direktion 2020 31 januari 28 februari 27 mars 30 april 12 juni 28 augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december Beredning 17 januari 14 februari 13 mars 17 april 29 maj 14 augusti 4 september 2 oktober 30 november Kallelser Kallelser 2020 Direktion kallelse 20200117.pdf Direktion kallelse 20200228.pdf Direktion kallelse 20200327.pdf Direktion kallelse 20200430.pdf Direktion kallelse 20200612.pdf Direktion kallelse 20200918 .pdf Direktion kallelse 20201016.pdf Direktion kallelse 20201030.pdf Direktion kallelse 20201112.pdf Direktion kallelse 20201211.pdf Kallelser 2019 Direktion kallelse 20190201.pdf Direktion kallelse 20190301.pdf Direktion kallelse 20190329.pdf Direktion kallelse 20190412.pdf Direktion kallelse 20190426.pdf Direktion kallelse 20190614.pdf Direktion kallelse 20190920.pdf Direktion kallelse 20191018.pdf Direktion kallelse 20191115.pdf Direktion kallelse 20191213.pdf Möteshandlingar 17 januari 2020 BIL 3 Budget.pdf 28 februari 2020 BIL 4 Detaljbudget till direktionen 200131.pdf BIL 5 Firmatecknare.pdf BIL 6 VA Situationen i Spannarboda.pdf BIL 7 Remissyttrande Aspabadet Lindesberg.pdf BIL 8 Tillståndsbedömning av vägar i Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs kommun.pdf 27 mars 2020 BIL 4 Årsredovisning 2019.pdf BIL 5 Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2021.pdf BIL 6 Förslag till budgetram 2021.pdf BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20191231.pdf BIL 8 Yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönytor.pdf BIL 9 Yttrande uppgradering sopkärl.pdf 30 april 2020 BIL 10 Parkeringsriktlinjer inom Samhällsbyggnad Bergslagen.pdf BIL 11 Förlängning av giltighetstid för nuvarande avfallsplan.pdf BIL 12 Tjänsteskrivelse Lake Resort Grythyttan.pdf BIL 15 Färdiga avtal granskade av jurist VA.pdf BIL 4 Driftuppföljning 20200331.pdf BIL 5 Investeringuppföljning 20200331.pdf BIL 6 Omdisponering av vinterbudgeten 2020.pdf BIL 7 Avrapportering Intern kontroll 2019.pdf BIL 8 Förslag Intern kontroll 2020.pdf BIL 9 Öppnande av Arne P_s väg Nora.pdf 12 juni 2020 BIL 10 Årlig uppföljning SAM 2019 TOTAL.pdf BIL 11 Överlåtelse av ansvar för drift och underhåll kommunal järnväg Frövi Storå Linde.pdf BIL 4 Driftuppföljning 20200430.pdf BIL 4 Driftuppföljning 20200531.pdf BIL 5 Investeringsuppföljning 20200430.pdf BIL 5 Investeringsuppföljning 20200531.pdf BIL 6 Förslag till kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf BIL 7 Motion angående lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten.pdf BIL 8 Textilinsamlingskärl på återvinningsstationer.pdf BIL 9 Förslag till Policy för rekrytering.pdf Bilaga Rapport SBB Servicecenter 2019 Q4.pdf BIL Tilläggsbudgetering Fjällbo avr.pdf 18 september 2020 BIL 4 Förslag till VA-taxa 20121 Lindesberg.pdf BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Hällefors.pdf BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Ljusnarsberg.pdf BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Nora.pdf BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Hällefors.pdf BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Lindesberg.pdf BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Ljusnarsberg.pdf BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Nora.pdf BIL 6 Remissyttrande Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan.pdf BIL 7 Remissyttrande sjudygnsparkering.pdf BIL 8 Remissyttrande sänkt hastighet.pdf BIL 9 Tjänsteskrivele Utbyggnad personalutrymmen Fjällbo Hällefors.pdf 16 oktober 2020 BIL 10 Förslag till remissyttrande - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervin.pdf BIL 4 Delårsbokslut aug 2020.pdf BIL 5 Driftuppföljning SBB 200930.pdf BIL 6 Investeringsuppföljning 20200930.pdf BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20200831.pdf BIL 8 Sammanträdestider 2021.pdf BIL 9 Återremiss från Hällefors kommun.pdf 30 oktober 2020 Delårsbokslut aug 2020 .pdf 12 november 2020 BIL 12 Framställan väg 52,244 Örebro län(12896744) 396996_1_1.pdf BIL 4 Driftuppföljning SBB 20201031.pdf BIL 5 Investeringsuppföljning Oktober 2020.pdf BIL 6 Förslag till kommenterarer, delårsgranskning.pdf 11 December 2020 BIL 3 Budget 2021 och Verksamhetsplan 2022-2023.pdf BIL 4 Firmatecknare 2021.pdf BIL 5 Nora samråd TÖP.pdf BIL 6 Samråd upphävande av områdesbestämmelser Hällefors kommun.pdf BIL 9 Utvärdering projektenheten 2020.pdf Protokoll Protokoll 2020 20200117 §1-2.pdf 20200228 §3.pdf 20200228 §4-15.pdf 20200327 §16-24.pdf 20200430 §25-39.pdf 20200612 §40-58.pdf 20200828 §59.pdf 20200918 §60-82.pdf 20201016 83-95.pdf 20201030 §96.pdf 20201112 §97-107.pdf 20201211 §110-121.pdf Protokoll 2019 20190118 §1.pdf 20190118 §2-4.pdf 20190201 §5-21.pdf 20190301 §22-34.pdf 20190329 §35-36.pdf 20190329 §37-52.pdf 20190412 §53.pdf 20190426 §54-57.pdf 20190426 §58-70.pdf 20190614 §71-97.pdf 20190920 §98-120.pdf 20191018 §121-139.pdf 20191115 §140-152.pdf Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Sidan är uppdaterad 4/6 2020 07.12.30