Samhällsbyggnadsförbundets anslagstavla

Lindesberg.se Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Anslag av Direktionens justerade protokoll 2020-09-29 Anslag, 29 september Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20200918 §60-82Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 september till och med 19 oktober 2020. 2020-09-03 Anslag, 28 augusti Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20200828 §59Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 augusti till och med 18 september 2020. Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 23/9 2020 11.57.27