Samhällsbyggnadsförbundets anslagstavla

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Anslag av Direktionens justerade protokoll 2020-12-21 Anslag, 21 december Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20201211 §108-109Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 december 2020 till och med 11 januari 2021. 2020-12-17 Anslag, 17 december Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20201211 §110-121Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 december 2020 till och med 7 januari 2021. Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 29/10 2020 10.30.14