Statistik: Mänskliga rättigheter

Här visas Hällefors kommuns nyckeltal inom mänskliga rättigheter.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Kommun- och regionsdatabasen Kolada

 

Sidan är uppdaterad 14/9 2020 13.38.13