Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är den kommunala skatten som finasierar merparten av kommunens kostnader.

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med fastställande av årsbudgeten för det kommande årets verksamhet. Förutom kommunalskatten tillkommer lanstingsskatten.

Utöver kommunalskatten tillkommer begravningsavgiften för alla mantalsskrivna i Sverige, avgiften fastställs varje år av Kammarkollegiet.

Personer som är medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravnings­avgiften. Hur stor den är i församlingen där du bor kan du se på Svenska Kyrkans webbplats.

Kommunalskattesatsen 2020

  • Kommunalskatt 22,05
  • Landstingsskatt 11,55
  • Totalt 33,60

Avgift till andra trossamfund än Svenska Kyrkan

Åtta registrerade trossamfund har fått regeringsbeslut på att de får ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln:

Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan i Sverige och Pingst - fria församlingar i samverkan.

Relaterade länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se