Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är den kommunala skatten som finasierar merparten av kommunens kostnader.

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med fastställande av årsbudgeten för det kommande årets verksamhet. Förutom kommunalskatten tillkommer lanstingsskatten.

Utöver kommunalskatten tillkommer begravningsavgiften för alla mantalsskrivna i Sverige, avgiften fastställs varje år av Kammarkollegiet.

Personer som är medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravnings­avgiften. Hur stor den är i församlingen där du bor kan du se på Svenska Kyrkans webbplats.

Kommunalskattesatsen 2021

  • Kommunalskatt 22,05
  • Landstingsskatt 11,55
  • Totalt 33,60

Avgift till andra trossamfund än Svenska Kyrkan

Åtta registrerade trossamfund har fått regeringsbeslut på att de får ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln:

Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan i Sverige och Pingst - fria församlingar i samverkan.

Relaterade länkar

Sidan är uppdaterad