Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Hällefors kommuns rapporter hittar du till höger.

Medborgarundersökningen 2016

Av SCB:s urval av 600 personer i åldrarna 18–84 år svarade 42 % av Hällefors kommuns med­borgare på enkäten. När kommunen deltog i undersökningen 2012 var svarsfrekvensen 51 %.

Relaterade dokument