Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på kommunens attityder i olika frågor.

Medborgarundersökning 2019

Hjälp till att göra Hällefors kommun bättre! Under hösten 2019 kommer 800 slumpvis utvalda invånare i Hällefors kommun få möjlighet att besvara SCB:s medborgarundersökning. Det finns möjlighet att besvara enkäten i pappersformat eller använda webbenkäten.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Hur invånarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur invånarna upplever kommunens verksamheter.
  • Hur invånarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen.

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Desto fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med.

Tack för att du vill vara med att utveckla Hällefors kommun!

Medborgarundersökningen 2016

Av SCB:s urval av 600 personer i åldrarna 18–84 år svarade 42 % av Hällefors kommuns med­borgare på enkäten. När kommunen deltog i undersökningen 2012 var svarsfrekvensen 51 %.

Relaterade dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se