Vision för centrum i Hällefors tätort

Torget Hällefors: Låga murar, parkering, väg, klocka, Pekås, tombola, träd, Schillingvägen och Sikforsvägen

I september 2020 antog kommunfullmäktige förslaget vision för centrum i Hällefors tätort. I visionen står bland annat att centrum­kärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan är det lätt att hitta till övriga delar av centrum.

Bergslagens mittpunkt – ett centrum för alla

Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är en
given plats där vi vill samlas och vistas. Naturen och grönskan återspeglas
också i vårt centrum.

I vårt centrum är framtiden såväl som vår historia närvarande.

Det är en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och
upplevelser i en trygg miljö. Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det stora
och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är kreativ och flexibel, här finns
utrymme för större arrangemang såväl som de små spontana mötena under
dygnets alla timmar.

Det offentliga rummet skapar goda förutsättningar för den lokala handeln som
en framträdande del i ett levande centrum.

Centrumkärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan
är det lätt att hitta till övriga delar av centrum.

Vårt centrum månar om människa och miljö med Agenda 2030 och FN:s
barnkonvention som utgångspunkt.

Sidan är uppdaterad 16/10 2020 08.15.31