Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Felanmälan

Här hittar du information om hur du ska göra felanmälan på kommunens vägar och avlopp med mera.

Kommunala gator och vägar, gatubelysning, gång- och cykelbana, bro samt avlopp och dricksvatten.

Ej akut

Felanmälningar som inte är av akut slag kan du anmäla genom Samhällsbyggnad Bergslagens kontaktformulär eller ladda ner deras app.

Akuta störningar – dagtid

Telefon: 0587-55 00 40
Öppet: Måndag–fredag 08.00–16.00.
Dag före helgdag 08.00–12.00 Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se

Akuta störningar – efter ordinarie arbetstid

För kommuner inom Samhällsbyggnad Bergslagens område, telefon 019-14 76 42.

Nedskräpning

Kommunens naturbadplatser och grönytor

Telefon: 0580-55 00 40
Kontaktformulär
Anmäla genom appen

I naturen

Telefon: 0581-817 13, 0581-811 65

Längs vägar

För tätortsgator är Samhällsbyggnad Bergslagen, telefon 0587-55 00 40, väghållare. Trafikverket är väghållare för övriga större vägar: europavägar, riks- och länsvägar. Telefon  077-124 24 24.

Tomtmark

Nedskräpad eller ovårdad tomtmark anmäls till Samhällsbyggnad Bergslagen på servicecenter@sbbergslagen.se eller på telefonnummer 0587-55 00 40.

Återvinningsstationer

Se webbplatsen för Samhällsbyggnad Bergslagen

Matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad på restaurang eller av mat du köpt i butik i Hällefors kommun, ska du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen och anmäla att du blivit matförgiftad.

Anmäl matförgiftning här

Otrygg plats

Kommunens invånare kan dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

Så här registrerar du otrygg plats

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se