Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Felanmälan

Här hittar du information om hur du ska göra felanmälan på kommunens vägar och avlopp med mera.

Kommunala gator och vägar, gatubelysning, gång- och cykelbana, bro samt avlopp och dricksvatten.

Ej akut

Felanmälningar som inte är av akut slag kan du anmäla genom Samhällsbyggnad Bergslagens kontaktformulär eller ladda ner deras app.

Akuta störningar – dagtid

Telefon: 0587-55 00 40
Öppet: Måndag–fredag 08.00–16.00.
Dag före helgdag 08.00–12.00 Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se

Akuta störningar – efter ordinarie arbetstid

För kommuner inom Samhällsbyggnad Bergslagens område, telefon 019-14 76 42.

Nedskräpning

Kommunens naturbadplatser och grönytor

Telefon: 0580-55 00 40
Kontaktformulär
Anmäla genom appen

I naturen

Telefon: 0581-817 13, 0581-811 65

Längs vägar

För tätortsgator är Samhällsbyggnad Bergslagen, telefon 0587-55 00 40, väghållare. Trafikverket är väghållare för övriga större vägar: europavägar, riks- och länsvägar. Telefon  077-124 24 24.

Tomtmark

Nedskräpad eller ovårdad tomtmark anmäls till Samhällsbyggnad Bergslagen på servicecenter@sbbergslagen.se eller på telefonnummer 0587-55 00 40.

Återvinningsstationer

Se webbplatsen för Samhällsbyggnad Bergslagen

Matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad på restaurang eller av mat du köpt i butik i Hällefors kommun, ska du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen och anmäla att du blivit matförgiftad.

Anmäl matförgiftning här

 

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se