Frågor och synpunkter

I formuläret kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst. Vill du lämna synpunkter på brister i tillgängligheten på webbplatsen så går det också bra här. Alla synpunkter vi får in hjälper oss att förbättra och utveckla våra verksamheter och webbplatsen.

Formulär

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontakt­uppgifter tomma om du vill vara anonym.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Återkoppling * (obligatorisk)
ÅterkopplingHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 24/9 2020 15.13.57