Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivaren ger råd om kommuninvånarens rättigheter och skyldigheter som konsument samt vägleder i konsumentfrågor. Servicen som erbjuds är kostnadsfri. 

Förköp

Om du ska köpa en vara kan vägledaren tillhandahålla tester och marknadsöversikter så att du gör ett bra köp gällande pris, kvalité, miljö och produktsäkerhet. Råd ges ej om ett specifikt val/köp.

Konsumenträtt

Vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument enligt de komsumentskyddande lagar som finns.

Reklamationer

Råd och stöd vid tvister med företag angående köp av vara eller tjänst.

Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Ibland kan problemen bli svårlösta då får man konsultera Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Båda är statliga myndigheter. Konsumentverket har till uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. ARN fungerar ungefär som en domstol och har till huvuduppgift att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företag/näringsidkare. Det är konsumenten som gör anmälan.

Film

Konsumentverkets film om vad den kommunala konsumentrådgivningen kan göra för dig

Kontakt

Annika Billock Andersson, assistent IFO Telefon: 0591-643 20
E-post: annika.billock@hellefors.se

Telefontider: måndag klockan 10.00–12.00, tisdag och torsdag klockan 13.00–16.00
Adress: Individ- och familj (IFO), Kyllervägen 37, Hällefors

Hitta till IFO

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se