Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om skolväsendet och om vissa särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet.

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har samt vilka grundläggande krav som ställs på kommunen.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se