Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Socialtjänst­lagen (SoL)

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om personers rättigheter till både ekonomiskt och socialt stöd.

SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se