Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Sammanträdesdatum 2019

Kommun­fullmäktige

12 februari, 23 april, 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december

Kommun­styrelsen

29 januari, 26 februari, 2 april, 22 maj, 18 juni, 27 augusti, 8 oktober, 19 november och 17 december

Kallelser

Gemensamma nämnder och förbund

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se