Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Nu är den här, utredningen kring ny minoritets­politik. Översynen av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har pågått sen hösten 2016 och letts av Lennart Rohdin.

I utredningen, som fått namnet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, framgår att det finns en rad punkter som behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till sin minoritetspolitik.

Läs hela utredningen på regeringens hemsida: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Dokument

Länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se