Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla kan du ta del av kallelser samt läsa vilka sammanträdes­­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Så här överklagar du ett beslut.

Kungörelser och kommunalförbundens förslag till budget

Upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572
Samråd pågår mellan 10 september och 1 oktober 2020

Kallelser med handlingar

Just nu finns det inget anslag att visa under rubriken kallelser med handlingar.

Justerade protokoll

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 16/9 2020 10.12.07