Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Planer och styrdokument

Verksamheten i Hällefors kommun regleras av styr- och måldokument som är antagna av kommunfullmäktige. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige.

Arbetsordning och delegeringsordningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 342.3 kB 2016-07-15 08.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar.pdf 374.3 kB 2016-07-15 09.00
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för kommunstyrelsen.pdf 396.4 kB 2017-09-15 13.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för myndighetsnämnden.pdf 1004.7 kB 2016-02-16 13.00

Bestämmelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf 193.9 kB 2018-01-10 13.06
Bestämmelser om kommunalt partistöd.pdf 131.8 kB 2018-01-09 08.19

Bolagsordning och ägardirektiv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB.pdf 358.8 kB 2015-10-09 13.02
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB.pdf 312.9 kB 2016-07-15 09.05

Föreskrifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 264.5 kB 2015-03-04 15.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun.pdf 237.7 kB 2014-09-23 14.47

Måldokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod 2015-2018.pdf 305.7 kB 2016-01-29 14.58

Planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallsplan.pdf 2.3 MB 2016-03-18 08.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan 2017-2020.pdf 269.7 kB 2016-08-23 08.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jämställdhetsplan.pdf 304.6 kB 2014-06-17 13.23
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.pdf 630.7 kB 2018-01-09 12.34
Internkontrollplan för kommunstyrelsen.pdf 286.9 kB 2018-05-18 07.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2028.pdf 345.3 kB 2018-08-17 09.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pandemiplan för Hällefors kommun.pdf 415.9 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategisk planering 2018-2022 och budget 2018.pdf 493.1 kB 2018-02-22 13.20
Stragegisk planering 2017-2021 och budget 2017.pdf 875.7 kB 2018-08-02 08.25
Strategisk planering 2016-2020 och budget 2016.pdf 571.6 kB 2018-08-02 08.26
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reviderad tidplan 2018 för ekonomiprocessen.pdf 173.3 kB 2018-08-01 07.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldreplan.pdf 2 MB 2016-10-27 10.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan för Hällefors kommun.pdf 52.5 MB 2018-06-07 12.56
Översiktplan för Hällefors kommun - LIS-tillägg.pdf 36.7 MB 2018-06-07 12.56
Grönplan för Hällefors och Grythyttan.pdf 7.2 MB 2018-11-07 13.19

Policys

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brandskyddspolicy.pdf 294 kB 2016-07-15 09.03
Informations- och kommunikationspolicy.pdf 407.9 kB 2014-05-21 14.43
Kultur- och fritidspolicy.PDF 574 kB 2017-01-30 07.58
Minoritetspolicy för Hällefors kommun 2015-03.pdf 258.4 kB 2015-08-25 13.56
Måltidspolicy för Hällefors kommun.pdf 488.1 kB 2014-05-15 09.07
Policy för flaggning.pdf 230.8 kB 2014-05-15 08.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Attestpolicy.pdf 267.7 kB 2014-06-10 14.35
Finanspolicy.pdf 272.2 kB 2018-11-29 15.06
Riktlinjer till finanspolicyn.pdf 318.7 kB 2018-10-01 15.17
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.pdf 246.3 kB 2014-06-10 14.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphandlings- och inköpspolicy för Hällefors kommun.pdf 461.9 kB 2016-02-11 09.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alkohol- och drogpolicy.pdf 281.9 kB 2014-06-17 13.24
Arbetsmiljöpolicy.pdf 262.2 kB 2014-05-22 11.31
Friskvårdspolicy.pdf 697.3 kB 2015-01-15 07.34
Lönepolitiskt program.pdf 391.5 kB 2014-05-22 11.31
Personalpolicy.pdf 260.8 kB 2014-05-22 11.31
Policy för intraprenad.pdf 414.8 kB 2014-05-22 11.31
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.pdf 416 kB 2014-06-16 15.27
Representationspolicy.pdf 323.8 kB 2014-09-24 08.07
Rökpolicy.pdf 277.9 kB 2014-05-22 11.31
Trafiksäkerhetspolicy.pdf 270.8 kB 2014-05-22 11.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Integrationspolicy.pdf 241.5 kB 2014-05-22 10.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Företagspolicy.pdf 302.5 kB 2016-06-07 15.53
Näringslivspolicy.pdf 295.7 kB 2016-07-13 08.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Säkerhetspolicy för Hällefors kommun.pdf 346.6 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skyltprogram.pdf 1.1 MB 2018-02-23 11.23
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvårdsprogram kortversion 2014.pdf 8.6 MB 2014-07-09 13.46

Reglementen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för partiföreträdare.pdf 236.6 kB 2014-12-18 12.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 265 kB 2015-03-26 08.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för myndighetsnämnden.pdf 332.4 kB 2016-07-15 09.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsreglemente.pdf 303.1 kB 2017-01-10 09.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf 365.6 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kulturskolan.pdf 35.2 kB 2018-09-07 13.14