Synpunkter och frågor

I formuläret på denna sida kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst. Vill du lämna synpunkter på brister i tillgängligheten på webbplatsen så går det också bra här. Alla synpunkter vi får in hjälper oss att förbättra och utveckla våra verksamheter och webbplatsen.

Felanmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen

Om du vill anmäla fel som rör gator, parker, belysning, renhållning, nedskräpning, otrygg plats, övergivet fordon med mera så gör du det på länken felanmälan.

Felanmälan

Webbformulär för synpunkter till Hällefors kommun

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontakt­uppgifter tomma om du vill vara anonym.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Återkoppling * (obligatorisk)
ÅterkopplingHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad