Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KHR har fyra sammanträden per år. Ordförande i KHR är Christina Johansson (M).

Länkar