Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KHR har fyra sammanträden per år. Ordförande i KHR är Christina Johansson (M).

För mer information om rådet kan kontakt tas med respektive organisation eller någon representant i KHR.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 5/9 2017 09.38.27