Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Val­beredningen

Kommunfullmäktige utser en kommunal val­beredning. Valberedningens uppgift är att förbereda de val av ledamöter till styrelser, nämnder och utskott som ska göras av kommunfullmäktige. 

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) ordförande allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Morteza Naderi (S) morteza_afg0093@yahoo.com
 3. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
 4. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Madelene Jönsson (SD) komadde@hotmail.com
 8. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com

Ledamöter ersättare

 1. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se 
 2. Inger Palm (V) regni@hotmail.se
 3. Göran Strömqvist (M) stromqvistgoran@gmail.com
 4. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 5. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 6. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se