Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, information, administration och service till medborgarna.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

  1. Annalena Järnberg (S) ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se
  2. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
  3. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
  4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
  5. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se

Ledamöter ersättare

  1. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
  2. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
  3. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
  4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
  5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se