Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Omsorgs­utskottet

Omsorgs­utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat social psykiatri, vård- och omsorg för äldre, individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade, arbetsmarknad- och sysselsättningsinsatser, integration och konsumentvägledning.

Ledamöter ordinarie

Namn

Parti

E-post

Torbjörn Saxin, vice ordf.

S

torbjorn.saxin@telia.com

Allan Myrtenkvist

S

allanmyrtenkvist@gmail.com

Johan Stolpen

V

johanstolpen@hotmail.com

Christina Johansson, ordförande

M

christina.johansson@hellefors.se

Maria Jansson Andersson

GL

maria.j-a@telia.com

Ledamöter ersättare

Namn

Parti

E-post

Kent Grängstedt

S

kent@grangstedt.se

Annalena Järnberg

S

annalena.jarnberg@hellefors.se

Ritha Sörling

V

sorlinglennart@gmail.com

Vivianne Pettersson

M

kenneth@absolutvildmark.se


GL


Dokument