Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Myndighets­nämnden för skola och omsorg

Myndighets­nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda individärenden inom socialtjänst, barnomsorg och skola. Nämnden har också möjlighet att besluta i ärenden där annan nämnd är förhindrad att besluta till följd av jäv eller andra omständigheter.

Ledamöter ordinarie

  1. Ulla Bergkvist (S) vice ordförande Ulla.50@telia.com
  2. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
  3. Ritha Sörling (V) ordförande sorlinglennart@gmail.com

Ledamöter ersättare

  1. Christer Olken (S) christer.olken@live.se 
  2. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
  3. Inger Palm (V) regni@hotmail.se

Dokument