Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Myndighets­nämnden för skola och omsorg

Myndighets­nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda individ­ärenden inom socialtjänst, barnomsorg och skola. Nämnden har också möjlighet att besluta i ärenden där annan nämnd är förhindrad att besluta till följd av jäv eller andra omständigheter.

Ledamöter ordinarie

  1. Ulla Bergkvist (S) vice ordförande Ulla.50@telia.com
  2. Ulrika Jonsson (M) andre vice ordförande grythyttan@direkten.se
  3. Ritha Sörling (V) ordförande sorlinglennart@gmail.com

Ledamöter ersättare

  1. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se 
  2. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
  3. Inger Palm (V) regni@hotmail.se

Dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se