Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Samhälls­byggnads­nämnden Bergslagen

Samhällsbyggnad Bergslagen

Samhällsbyggnad Bergslagen är en myndighetsnämnd och en gemensam förvaltnings­organisation för de fyra bergslags­kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen lyder under samhälls­byggnads­nämnden Bergslagen när det gäller kommunal myndighetsutövning. Kommunstyrelsen i respektive kommun styr över­gripande miljöfrågor, översiktsplanering och energirådgivning.

Lindesberg kommun är värdkommun för verksamheten.

Verksamhetens områden

  1. Byggfrågor
  2. Energi- och klimatrådgivning
  3. Planarbete
  4. Kart- och mätningsverksamhet
  5. Livsmedelskontroll
  6. Miljöfrågor

Styrelsen

I nämnden finns 13 ledamöter och 13 ersättare. För Hällefors kommun är det Bengt-Olof Erichsson (M) och Per Johansson (V) som är ordinarie ledamöter. Ersättare är Roland Gustavsson (GL) och en vakant plats.

Länkar

Kontakt

Kungsgatan 41, 711 80 Lindesberg
E-post: info@sb-bergslagen.se
Webbplats: www.bmb.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se