Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Protokoll

Protokoll från sammanträdena publiceras på den här sidan efter att de justerats. Årets protokoll hittas överst på denna sida. Originalprotokoll och ärendehandlingar i pappersformat finns att tillgå i kommunhuset.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet

Bildningsutskottet

Omsorgsutskottet

Handikapprådet (KHR) + pensionärsrådet (KPR)

Valberedningen

Valnämnden

Protokoll 2006–2017

Protokoll nedlagda nämnder 2006–2014

Protokoll övriga