Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Säkerhet och kris, Covid-19

På den här sidan hittar du samlad information kring coronaviruset Covid-19. Hällefors kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Frågor och svar – förskolan och skolan

  När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan? Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.Vad gäller vid allergi? Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Se till att stanna hemma från skolan om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.Vi har besökt ett riskområde, men har inte fått några symtom. Kan mitt barn gå till förskolan/skolan som vanligt? Ja, barnet kan gå till förskolan och skolan som vanlig. Ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog och håll extra koll på ifall barnet börjar uppvisa symtom.Behöver jag informera förskolan/skolan om att vi besökt ett område med risk för smittspridning även om mitt barn är friskt? Ja, du ska alltid ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog om vad som är bäst för barnet även om det inte uppvisar några symptom.Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan? Ring 1177 för rådgivning om eleven eller barnet tillhör en riskgrupp. Ring 113 13 om du har frågor gällande Coronaviruset. Har du andra frågor rörande skolan, kontakta rektor.Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/skolan som besökt ett drabbat område? Nej, skolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda elever varit på resa.Hur säkerställer skolan att mitt barn inte blir smittat? Skolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället. På skolorna vidtar vi åtgärder i förebyggande syfte. Det handlar om att tvätta händer, informera om att man nyser i armveck eller servett och att inte peta i ögon eller i ansikte mm. Vi håller kontakt med de vårdnadshavare med barn som varit i riskområden eller på annat sätt har utsatts för risk att smittas.Hur blir det med de Nationella proven? Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2020. Det betyder att inga prov kommer att genomföras efter den 23 mars. Nationella prov som genomförts i sin helhet innan den 23 mars används på vanligt sätt som en del av underlaget för betygssättning. Provmaterialet får dock användas i undervisningen. För elever som inte gjort proven används andra bedömningsunderlag.Varför stänger ni inte ner skolor? Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.Vad händer om skolan stänger? I och med de nya bestämmelserna har regeringen och huvudmannen en möjlighet att tillfälligt stänga en skola, under vissa specifika förutsättningar. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå undervisar på något av följande sätt:
  • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
  • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.
  Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls. Alla elever i grundskolan har skolplikt och rätt till undervisning, detta gäller även vid en skolstängning.Lösningarna för undervisningen kan se olika ut, den kan bedrivas både digitalt och genom utlämnade uppgifter och material i pappersform. Skolan kommer att kontakta och informera alla vårdnadshavare.Du som vårdnadshavare ansvarar för att hämta nödvändigt undervisningsmaterial till ditt barn. Barnomsorg, för barn och elever till vårdnadshavare inom samhällsviktiga verksamheter, kommer att erbjudas även vid en skolstängning.Mer information på Folkhälsomyndighetens websida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/Rådgivning och information Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinations­mottagning för medicinsk bedömning

  Om du har frågor angående Corona-viruset, ring 113 13 eller besök
  www.krisinformation.se
 • Hjälp till att minska smittspridningen av corona

  Stanna hemma när du är sjuk Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dygn. Det gäller såväl vuxna som barn.Undvik att träffa äldre personer Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.Tänk över om resan är nödvändig
  Folkhälsomyndig­heten uppmanar alla att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.Utrikesdepartementet avråder från resor utomlands Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands.
  UD:s reseinformation
  Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som är över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt, och definitivt inte om du själv har symtom.Förbud mot allmänna sammankomster Regeringen har beslutat sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare.

  Folkhälsomyndighetens information till arrangörer
  Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, krisinformation.seFölj allmänna hygienråd för att undvika smitta
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mat­hantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • När behöver jag kontakta vården?

  De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.Information om när du ska kontakta vården på 1177 vårdguiden

Information in other languages

In the Public Health Agency of Sweden’s website you can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions.
Public Health Agency of Sweden-English
Public Health Agency of Sweden-Other language

Official information on the novel Corona virus covid-19 on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Tietoja suomenkielellä korona viruksesta Covid 19 (information på finska)

Video clips about corona in different languages.
tellcorona.com

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaad sax ah oo ku saabsan caabuqa Corona iyo covid-19:
Tu li vêdê agahîyên rast li ser vîrusa korona û covid-19 distînî:
Akate ka arakhe korektno informacia bašo coronavirus hem covid.19:
:19-ديفوك نعو انوروك سوريف نع ةحيحصلا تامولعملا دجت انه
:19-ديڤۆك و انۆرك یسۆریاڤ یەرابەل تێوەكەد تتسەد تساڕ ییرايناز ەرێل
:ديیامن یم لصاح اجنیا رد ار 19 دیووک و انورک سوریو هراب رد تسرد تامولعم

www.krisinformation.se
www.1177.se
www.hellefors.se/krisinfo

Dokument

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se