Covid-19: Förskolan och skolan

Höstterminen 2021 återgick undervisningen på skolorna till under­visning i klass­rummen på plats i skolornas lokaler. Men det är fortfarande mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning samt att stanna hemma om du är sjuk och fortsätta testa dig vid symtom.

Sidan är uppdaterad