Åtgärder inom förskolan och skolan för att minska risken för smittspridning

Här kan du läsa om vilka åtgärder som har vidtagits inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxen­utbildningen i Hällefors kommun för att minska risken för smittspridning av covid-19 .

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.
 • All tandborstning har utgått.
 • Utökat med aktiviteter utomhus.
 • Hämtningar och lämningar av barn på förskolan sker utomhus, så långt det är möjligt.
 • Ringklockor har satts upp på ytterdörrar.
 • Endast en vårdnadshavare är med vid inskolning av barn.
 • Planering och anpassningar av aktiviteter.
 • Barngrupperna delade i mindre grupper vid inomhusaktiviteter.
 • Så långt det är möjligt sover barnen utomhus.
 • Pedagoger ansvarar för att plattor och datorer rengörs efter användning(gäller gemensamma verktyg).
 • Stängt tempusskärmarna i hallen, pedagogerna ansvarar för att logga in och ut barn på tempus.
 • Alla studiebesök och resor ställs in.
 • Minimerat externa besök.
 • Pedagoger och barn som visar symptom av covid-19, följer vi folkhälso­myndighetens råd och riktlinjer.
 • Skärpta rutiner gällande handhygien.
 • Städfrekvensen ökas på utsatta ställen, såsom toaletter, dörrhandtag och trappräcken.
 • Varje dag spritar pedagoger på utsatta ställen, såsom bänkytor handtag mm • Leksaker rengörs mer frekvent.
 • Visst lekmaterial har tagits bort, tex Play do deg.
 • Ingen buffé, utan frukost, lunch och mellanmål serveras av pedagoger.
 • Utvecklingssamtal ersätts med skriftliga frågor som skickas hem.
 • Föräldramöten utgår ht-20.
 • Sammankomster som tex Lucia utgår.
 • Vid varje förskola finns handsprit vid ingångarna (grindarna).
 • Möten, såsom APT mm, sker via Skype.
 • Varje måndag morgon har pedagogiska utvecklingsledare och rektor avstämnings­möte via Skype.
 • Riskanalyser, riskbedömningar med uppföljningar görs fortlöpande med skyddsombud och rektor.

 • Elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma.
 • Information till vårdnadshavare, elever och personal om rekom­mendationer och förebyggande åtgärder gällande covid-19
 • Information om och genomförande av handtvätt efter toabesök, raster och innan lunch.
 • Frekventare städning av bord, taytor, redskap/ verktyg i undervisningen/ klassrummet.
 • Avstånd och distans vid köbildning, undvika köbildning. Avståndsmarkörer.
 • En till en placering i klassrummen.
 • Max tio deltagare på fysiska möten, gällande personal.
 • Inga blandade elevgrupper, eller samlingar med elever från olika klasser med mer än tio deltagare och möjlighet att hålla avstånd.
 • Digitala möten i den mån det går, tex vid APT, ext
 • erna möten.
 • Lärare har möjlighet att arbeta hemifrån den del av arbetsdagen som ligger utanför elevernas skoldag.
 • Glesare placering i den mån det är möjligt i våra matsalar.
 • Gymnasieeleverna hämtar mat och äter på Pihlskolan för att frigöra utrymme för grundskolan.
 • Nytt glas tas vid påfyllning av dryck.
 • Idrottsundervisningen sker så långt vädret tillåter utomhus och kontakt­sporter undviks.
 • Inga spontana besök av vårdnadshavare eller utomstående, endast bokade möten tillåts.
 • Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entréer/ kapprum.
 • Inga resor för vare sig personal eller elever tillåts.
 • Personer som uppvisar symptom på covid-19, skickas hem.

 • Undervisningen bedrivs som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning från den 25 januari till och med den 1 april 2021.
 • Ingen lunch kommer att serveras i matsalen, men elever på gymnasiet kommer att kunna boka en lunchlåda och hämta den i fönstret mot Klockarvägen. Det gäller även om eleven har lektioner på plats, men då finns möjlighet att sitta på skolan och äta sin matlåda. Information och bokning finns på internwebben:
  https://sites.google.com/pihlskolan.hellefors.se/internwebb
 • De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande.

 • Till och med 26 februari är vuxenutbildningens undervisning på Pihlskolan i första hand på distans, med några undantag. Elever kommer att få vara på plats på skolan vid prov. Ordinarie schema gäller. Undervisande lärare kontaktar sina elever via mejl/Classroom för att informera på vilken länk ni ska ses.
 • De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande.
 • Om du får symtom, även lindriga, ska du undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid-19.

Sidan är uppdaterad 25/1 2021 08.52.06