Covid-19: Omsorgen

Inför besöket ber vi dig kontakta boendet i förväg. Då kan personalen säkerställa att besöket blir säkert för både dig, den du besöker, övriga boende och personalen.

Särskilda boenden

Säkra besök gäller för samtliga särskilda boenden inom omsorgens verksamhet. Därför har en lokal rutin upprättats för besöken inom särskilda boenden i kommunen.

De här reglerna gäller inför och under besöket

  • Boka tid för ditt besök genom att kontakta personalen på boendet.
  • Du är välkommen att besöka boendet och du har möjlighet att ta med dig två personer till vid besöket.
  • Du behöver rengöra händerna med handsprit innan besöket, handsprit finns vid enheten.
  • Du och personen som bor på boendet behöver hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varandra under besöket.
  • Du får endast vistas i lägenheten där den du besöker bor.

Matsalen på Björkhaga trygghetsboende

Matsalen är fortfarande stängd.

Dagliga verksamheter

Dagrehab och Linden har normala öppettider, med begränsat antal besökande utifrån de restriktioner och rekommendationer som finns.

Sidan är uppdaterad