Information till föreningslivet

För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller det att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som mini­merar risken för smitta.

Nya restriktioner från 1 mars 2021

Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Nationella råd som gäller

Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, kan utföras. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

  • hålla avstånd till varandra.
  • inte dela utrustning med varandra.
  • undvika gemensamma omklädningsrum.
  • resa till och från aktiviteten individuellt.
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Kommunens verkamheter

Sporthallen, Kronhagsskolans – och Grythyttans Idrottshallar är öppna måndag–fredag för föreningslivet som har lag eller grupper födda 2002 och senare!

Fortfarande gäller restriktionerna och det är föreningarnas ansvar att de efterföljs.

Kontakta fritidsbokningen ang tider och passeringar.

fritidsbokningen@hellefors.se

Bowlinghallen håller fortfarande stängt. Se vidare information på bowlingshallens webbplats.

bowling.hellefors.se

Sidan är uppdaterad 25/2 2021 08.57.52