Information till föreningslivet

För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller det att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som mini­merar risken för smitta. Detta innebär bland annat att avstå från att delta i exempelvis konserter, före­ställningar, idrotts­träningar, matcher och tävlingar.

Nationella råd som gäller

Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, kan utföras från 25 januari. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

  • hålla avstånd till varandra.
  • inte dela utrustning med varandra.
  • undvika gemensamma omklädningsrum.
  • resa till och från aktiviteten individuellt.
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Ovanstående råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2004 och tidigare.

Ytterligare restriktioner som gäller från 24 december

Inomhusanläggningar och omklädningsrum är stängda

Sporthallen, Kronhagsskolans – och Grythyttans Idrottshallar är stängda fram till 24 januari,

Utomhusanläggningar är fortfarande öppna men med stängda omklädnings­rum.

Bowlinghallen håller fortfarande stängt. Se vidare information på bowlingshallens webbplats.

bowling.hellefors.se

Sidan är uppdaterad 22/1 2021 09.32.51