Information till föreningslivet

För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller det att bedriva kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som mini­merar risken för smitta.

Kommunens verkamheter

Sporthallen, Kronhagsskolans – och Grythyttans Idrottshallar är öppna måndag–fredag för föreningslivet som har lag eller grupper födda 2002 och senare!

Fortfarande gäller restriktionerna och det är föreningarnas ansvar att de efterföljs.

Kontakta fritidsbokningen ang tider och passeringar.

fritidsbokningen@hellefors.se

Sidan är uppdaterad