Nationella föreskrifter och allmänna råd, covid-19-lagen

470 px bred bild

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Flera restriktioner har ändrats efter det datumet.

De grundläggande nationella allmänna råden om att hålla avstånd, undvika platser med trängsel, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom och tvätta händerna ofta och noga gäller fortfarande.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som gäller till sista september 2021. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • platser för privata sammankomster
  • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Regeringens information om den nya tillfälliga pandemilagen

Nya skärpta nationella råd, krisinformation.se

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen Örebro

Sidan är uppdaterad