Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Information vid en kris

Lägesinformation vid inträffad kris

Om det inträffar en extraordinär händelse eller en situation som innebär fara för allmänheten så kan du följa händelseutvecklingen på denna sida.

En extraordinär händelse är en oväntad händelse utöver det vanliga som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Kortadress: www.hellefors.se/krisinfo
Vid kris kommer länk till denna sida finnas högst upp på startsidan.

 

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 6/2 2018 09.41.46

Kontaktuppgifter

Hällefors kommuns växel
Telefon: 0591-641 00

Viktiga telefonnummer

Nödsituation SOS                         112

Info vid kris eller olycka           113 13

Polisen                                   114 14

Sjukvårdsrådgivningen               1177

Giftinformation                08-33 12 31