Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas kan därför varningssignalen VMA användas.

Hällefors kommun har 2015 genomfört och beslutat om en Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH). Kommunfullmäktiges uppfattning var dessutom att Hällefors kommun bör ha ett system för VMA.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför beviljat installation av sju VMA-anläggningar i Hällefors tätort och en anläggning i Grythyttan.

MSB har i samarbete med Bergslagens Räddningstjänst monterat anläggningarna under våren 2016.

Vilka situationer kan det handla om?

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det är i första hand Polis och Räddningstjänst som begär varningsmeddelande.

Hur låter signalen?

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

Vad ska du göra när signalen hörs?

  1. stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  2. stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  3. sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

När testas signalen?

Signalen testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Provning och övervakning

Provning och övervakning av VMA-anläggningarna sker från Larmcentralen i Bergslagens Räddningstjänst.

VMA till mobiltelefoner

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Kontaktinformation

Bergslagens Räddningstjänst

Telefon: 0586-636 000
E-post: tomas.carlsen@brt.se
Webbplats: www.brt.se

Hällefors kommun

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se