Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Krisstöd, Posom

I Hällefors kommun finns en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Gruppen, eller delar av den, ska kunna utnyttjas vid olyckor, kriser och katastrofer och där det bedöms att behov av hjälp och stöd finns.

Gruppens uppgift är bland annat att försöka lindra i akuta situationer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

POSOM-gruppen består av en ledningsgrupp och till den knutna stödpersoner. I ledningsgruppen ingår representanter för bland annat kyrkan, räddningstjänsten, polisen, individ- och familjeomsorgen och OVAKO. Dessutom ingår skolkurator och sjuksköterska. 

Den som vill veta mer om POSOM-gruppen och dess verksamhet kan kontakta individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Torbjörn Jansson
Telefon: 0591-643 20

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se