Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Seveso III-direktivet

Den första juni 2015 började det nya Seveso III-direktivet gälla. Det är ett direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område ska ha information om detta på respektive hemsida.

I Hällefors kommun har Ovako Sweden AB Seveso-verksamhet.

Information om kommunens plan för räddningsinsatser finns på Bergslagens Räddningstjänst och mer information om Seveso-direktivet finner du på MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Länkar

Dokument

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se