Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Centralt

Centralt finns det fem funktioner som tillsammans ska bedriva en aktiv omvärlds­bevakning. Enheterna ska medverka till tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv i kommunen genom att verka för en effektiv användning av kommunens resurser och ett gott näringslivsklimat.

Ansvarsområden

Centrala delarna ska tillgodose den politiska organisationens och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom områden som ekonomi, personal, IT och administration.

Funktioner som ingår under centralt

  • Ekonomienheten
  • IT-enheten
  • HR-enheten som ansvarar för personalfrågor
  • Kanslienheten med växel, information och arkiv
  • Tillväxt- och utvecklingsenheten med näringsliv, kultur och fritid, turism samt fastighet

Organisation

Verksamheten styrs politiskt av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Allmänna utskottet

Kontaktuppgifter centralt

Tommy Henningsson, kommunchef Telefon: 0591-641 29
E-post: tommy.henningsson@hellefors.se

Jessica Jansson, ekonomichef Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Lars Örtlund, IT-chef Telefon: 0591-641 10
E-post: lars.ortlund@hellefors.se

Ann Karlsson, HR-chef Telefon: 0591-641 33
E-post: ann.karlsson@hellefors.se

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Jessica Nilsson, fastighetschef Telefon: 0591-641 30
E-post: jessica.nilsson@hellefors.se

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Camilla McQuire, näringslivsstrateg Telefon: 0591-641 28
E-post: camilla.mcquire@hellefors.se

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se