Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Verksamheten omfattar vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, färdtjänst, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i form av flyktingmottagande.

Ansvarsområden

 1. Ädreomsorg
 2. LSS-verksamhet
 3. Biståndsbedömning äldre
 4. Biståndsbedömning LSS
 5. Kommunal hälso- och sjukvård
 6. Hjälpmedel och rehabilitering
 7. Boendestöd
 8. Anhörigstöd
 9. Försörjningsstöd
 10. Budget- och skuldrådgivning
 11. Missbruk och beroende
 12. Stöd för barn och unga
 13. Familjerådgivning
 14. Stöd till hot- och våldsutsatta
 15. Invandring och integration
 16. Arbetsmarknad

Organisation

Omsorgen är organiserad med en övergripande central administration som leds av en socialchef, som är underställd kommunchefen. Verksamheten styrs av kommunstyrelsens välfärdsutskott.

Direkt under socialchefen

 1. medicinsk ansvarig (MA)/verksamhetsutvecklare.
 2. systemutvecklare/avgiftshandläggare.
 3. två områdeschefer.

Verksamhetens områden

 1. äldreomsorg (ÄO), Lagen om särskild stöd och service(LSS) och socialpsykiatri.
 2. individ och familj (IFO), arbetsmarknadsenhet, integration och ensamkommande barn.

Kontakt

Ingrid Holmgren, socialchef Telefon: 0591-642 37
E-post: ingrid.holmgren@hellefors.se

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) Telefon: 0591-642 04
E-post: ann-louise.eriksson@hellefors.se

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL/MAR Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Individ- och familjeomsorg

Daniel Åhnberg, områdeschef IFO/LSS Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Karim Konjhodzic, enhetschef vuxenenheten Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Annica Sundin, enhetschef barn- och biståndsenheten Telefon: 0591-643 42
E-post: annica.sundin@hellefors.se

Benny Karlsson, samordnare arbetsmarknadsenheten Telefon: 0591-641 58
E-post: benny.karlsson@hellefors.se

Funktionsnedsättning

Daniel Åhnberg, områdeschef IFO/LSS Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Elin Karlsson, enhetschef personliga assistenter Telefon: 0591-643 30
E-post: elin.karlsson@hellefors.se

Annica Sundin, enhetschef socialpsykiatri Telefon: 0591-643 42
E-post: annica.sundin@hellefors.se

Äldreomsorg

Päivi Saxin, områdeschef äldreomsorg Telefon: 0591-644 10
E-post: paivi.saxin@hellefors.se

Eva Palm, enhetschef Fyrklövern Telefon: 0591-644 71
E-post: eva.palm@hellefors.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef Fyrklövern Telefon: 0591-644 73
E-post: Marie-Louise.Andersson@hellefors.se

Malin Olsson, enhetschef Nya Björkhaga Telefon: 0591-644 13
E-post: malin.olsson@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Astrid Berglund, tf. enhetschef Grythyttans hemtjänt Telefon: 0591-644 46
E-post: astrid.berglund@hellefors.se

Therese Bigenius, enhetschef Centrum- och Kyllergruppen Telefon: 0591-643 50
E-post: Therese.Bigenius@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se