Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Vad gör kommunen

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Enligt lag är kommunen skyldig att erbjuda vissa verksamheter. Medans andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Detta måste alla kommuner i Sverige ordna för medborgarna enligt lagen

 1. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 2. Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 3. Kommunal vuxenutbildning
 4. Svenska för invandrare
 5. Socialtjänst, individ- och familjeomsorg
 6. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 7. Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 8. Bibliotek
 9. Bostadsförsörjning
 10. Stadsplanering och byggfrågor
 11. Hälso- och miljöskydd
 12. Renhållning och avfallshantering
 13. Räddningstjänst
 14. Vatten och avlopp
 15. Krisberedskap
 16. Kollektivtrafik tillsammans med landstingen

Exempel på frivilliga verksamheter som kommunen kan erbjuda

 1. Byggande av bostäder
 2. Kultur, bortsett från biblioteken
 3. Fritidsverksamhet
 4. Öppen förskola
 5. Sysselsättning
 6. Näringslivsutveckling

Lagar som styr kommunen

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Ytterligare information om lagar som styr kommunen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se