Ansökan om bidrag till höstaktiviteter 2021

Höstlovet är 30 oktober–7 november. Statliga medel möjliggör för föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag, max 10 000 kronor, till avgiftsfria aktiviteter på höstlovet för barn och unga 6–15 år. Hällefors kommun vill uppmana att söka från dessa medel som kommunen fått tilldelat. Alla ska ha rätt till ett roligt höstlov!

Häxhatt på höstlöv

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden/permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.

Höstlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • genomföras under vecka 44, höstlovet.
 • marknadsföras via kommunens webbplats.

Om du får bidraget beviljat

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Meddelande om beviljat bidrag sker senast fredag 8 oktober

Höstlovsprogram med  aktiviteter

Höstlovs­programmet läggs ut på hellefors.se och på kommunens Facebook. Vill du ha programmet i pappersformat kan den hämtas vid receptionen på Formens Hus, bowlinghallen, kulturskolan och på biblioteken.

Anmälan till aktiviteter på höstlovet

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast söndagen den 3 oktober i webbformuläret nedanför.Alla uppskattade kostnader och aktivitet
Skriv 0 där inga kostnader finns

Föreningens/organisationens konto * (obligatorisk)
Föreningens/organisationens konto
Kontaktuppgifter

kort beskrivning av aktiviteter, plats, datum, tid och ålder

Behandling av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till föreningsaktiviteter och föreningsträffar.

Hällefors kommun behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid förfrågningar från allmänheten, mass­media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på  dataskyddsombud@sb-bergslagen.se

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad