Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019

solrosor

Statliga medel möjliggör för föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag till avgiftsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga 6–15 år. Hällefors kommun vill uppmana att söka från dessa medel som kommunen fått tilldelat. Alla ska ha rätt till ett roligt sommarlov!

Hällefors kommun har beviljats statliga medel från Social­styrelsen. Fördelningen av de statliga medlen är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden/permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • genomföras under perioden 14 juni till och med 14 augusti.
 • marknadsföras via kommunens webbplats.

Om du får bidraget beviljat

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Meddelande om beviljat bidrag sker senast vecka 20 (13–17 maj). Beviljat bidrag som inte använts utifrån godkänd ansökan eller om delar av bidraget inte använts, ska återbetalas!

Sommarlovsprogram med  aktiviteter

Sommarlovsprogram 2019 kommer att publiceras på hellefors.se och kommunens Facebooksida samt finnas att hämta på biblioteken och kommunhuset. Anmälan till programmet vill vi ha senast måndag 3 juni.
Anmälan om sommarlovsaktiviteter

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast 5 maj i webbformuläret nedanför.Alla uppskattade kostnader och aktivitet
Skriv 0 där inga kostnader finns

Föreningens/organisationens konto * (obligatorisk)
Föreningens/organisationens konto
Kontaktuppgifter

kort beskrivning av aktiviteter, plats, datum, tid och ålder

Behandling av personuppgifter

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till föreningsaktiviteter och föreningsträffar.

Hällefors kommun behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.

Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid förfrågningar från allmänheten, mass­media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@hellefors.se.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se