Allmänt om Covid- 19

470 px bred bild

För aktuell information om Coronaviruset Covid-19 besök:

Du kan få svar på allmänna frågor om coronaviruset Covid-19 på telefon via det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.