Användarvillkor och GDPR

Här informeras det om bibliotekets hantering av personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

GDPR och bibliotekets hantering av personuppgifter

När du skaffar ett lånekort till dig själv eller ditt barn så samtycker du också till att dina/ditt barns personuppgifter hamnar i vårt personregister. personuppgifterna hanteras utifrån GDPR (Generel Data Protection Regulation).

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Sekretess

Lån och reservationer av böcker och övrig media registreras i bibliotekets datasystem. Det är sekretess på bibliotekslån och reservationer. Det betyder att ingen obehörig har rätt att få reda på vad du har lånat eller vilka som står i kö på något av våra medier. Bibliotekssekretessen regleras i 40 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Lånehistorik

När ett lån är återlämnat och eventuella skulder är betalda så raderas uppgifterna om vad du har lånat. De enda uppgifter som sparas är antal lån. Om du själv vill spara din lånehistorik så kan du göra det genom att gå in på "Mina sidor" och bocka i "Spara min lånehistorik"

Sidan är uppdaterad