Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017

Kaffesumpen badplats

Statliga medel möjliggör för föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag till kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga 6–15 år. Hällefors kommun vill uppmana föreningarna att söka från dessa medel som kommunen fått tilldelat. Alla ska ha rätt till ett roligt sommarlov!

Hällefors kommun har beviljats statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Fördelningen av de statliga medlen är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Vi har tyvärr haft lite problem med webbformuläret för ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter. Alla som söker är ni snälla och skickar er bekräftelse på ansökan som ni får per e-post till Anna på anna.eriksson@hellefors.se. 

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden/permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
 • genomföras under perioden 15 juni till och med 15 augusti.
 • marknadsföras via kommunens webbplats.

Om du får bidraget beviljat

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Meddelande om beviljat bidrag sker senast vecka 20 (15–21 maj).

Sommarlovsprogram med gratis sommarlovsaktiviteter

Sommarlovsprogram 2017 publiceras här på vår webbplats och skickas till alla skolelever i Hällefors kommun så snart det är klart.

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast 5 maj i webbformuläret nedanför.Alla uppskattade kostnader
Skriv 0 där inga kostnader finnsKontaktuppgifter

kort beskrivning, plats, datum, tid och ålder

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 20/4 2017 09.48.06