Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Föreningsråd

4 november 2019 var ett uppstartsmöte för bildandet av ett föreningsråd i Hällefors kommun.

Syftet med föreningsrådet är att

  • vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor
  • främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan
  • vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se