Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors Ornitologiska förening

Natur

Adress: Råvedsvägen 8, 712 32 HÄLLEFORS
Telefon: 0591-138 92, 070-626 55 08
E-post: nils.hultman@hotmail.com
Webbplats: www.halleforsornitologiskaforening.se 
Ordförande: Aulis Syväjärvi

Kontakt

Namn: Nils Hultman
Telefon: 0591-138 92, 070-626 55 08
E-post: nils.hultman@hotmail.com

Uppdaterat: 1/2 2019 10.14.11

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se