Simskola 2020

Sångens badplats simskola

Sångens badplats

Snart är det äntligen sommar och i år kommer vi åter igen ha simskola vid Sångens badplats! Simskolan är gratis! I år har vi ett samarbete med lovskolan och alla barn mellan 5–16 år är välkomna att anmäla sig i mån av plats. De som inte uppnått målen i simning har företräde.

Vi kommer ha flera små grupper varje dag med 6 barn i varje för att undvika stora folksamlingar.

Barn som går på fritids kan delta på simundervisningen under förutsättningen att det finns personal som kan följa med, annars är det vårdnadshavaren som har ansvar för att en vuxen ska följa med.

Vid mån av plats kan du önska grupp men vi kommer höra av oss med vilken tid du blivit tilldelad.

Tider

Varje grupp kommer träna 9 gånger vecka 25 och 26: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 och 26 juni.

Förmiddag

Grupper med barn födda 2008–2014
Grupp 1 – klockan 9.30–10.00
Grupp 2 – klockan 10.15–10.45
Grupp 3 – klockan 11.00–11.30
Grupp 4 – klockan 11.45–12.15

Eftermiddag

Grupper med barn födda 2005–2009
Klockan 13.00–14.30, tiden kan förlängas om intresset är stort.

Eftermiddagsgrupperna kräver också anmälan. Exakt tid blir tilldelad av oss simlärare. Det kommer även här vara cirka 6 barn per grupp och hålla på i 30 minuter. Detta är för att vi på säkert sätt ska kunna hålla avstånd till varandra och andra på badplatsen.

Vuxen ska ansvara för sina barn

Under simlektionerna ska alltid en vuxen över 18 år vara på plats på land för att kunna ansvara för sitt barn då vi simlärare vill kunna fokusera på sim­undervisningen.

Anmälan och frågor

Via mejl till sommarlovssimskola@gmail.com

Anmälan ska innehålla

  • Barnets förnamn och efternamn
  • Barnets ålde, ååååmmdd
  • Kontaktuppgifter till vuxen, namn och telefonnummer
  • Eventuellt önskemål om grupp

Sista anmälningsdatum 8 juni. Tider för samtliga grupper meddelas den 9 juni via mejl.

Vi ses i sommar! Med vänlig hälsning, Sandra Örtlund och Ive Johansson

Information om simskola 2020 som pdf