Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kyrkor

Grythyttans kyrka

I Hällefors kommun finns fyra vackra kyrkor. Grythyttans och Hjulsjö kyrka är vägkyrkor sommartid.

Grythyttans kyrka

Kyrkan uppfördes 1632 – nio år innan Grythyttan blev stad. Den är typisk för Bergslagen – knuttimrad, spånklädd och rödfärgad. Fönstermålning av Einar Forseth år 1979. Sedan 1904 är taket täckt av skiffer från orten. Vägkyrka sommartid.

www.svenskakyrkan.se/grythyttan

Hjulsjö kyrka

Kyrkan, invigd 1643, är timrad, spånklädd, rödfärgad och byggd i typisk bergslagsstil. Här finns en unik träskulptur, en så kallad dopängel, som bär upp dopskålen från 1700-talet. Vägkyrka sommartid.

www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Hällefors kyrka

Hällefors vackra kyrka är spånklädd både till tak och väggar, stod färdig 1644, men utvidgades till korskyrka på 1740-talet. På predikstolen, som troligen är lika gammal som kyrkan, finns målningar som föreställer bland annat de fyra evangelisterna.

www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Loka brunns kyrka

Lokas fina kyrka uppfördes på 1820-talet och ersatte en äldre kyrka från 1749. Det södra gavelrummet är byggt över Nybrunnen, där man ännu kan "dricka brunn" sommartid.

www.lokabrunn.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se