Läget i simhallsbygget

Simhallens interiör

Interiör

Nyheter

2021-02-17 Åtgärder i området

Redan de närmaste dagarna kommer arbeten i området att inledas. De gamla båsen på bandyplanen kommer att rivas. En vattenläckan har lagats i området och kommunen kommer troligen att byta hela vattenledningen in till ishall, simhall och fotbollsplan ganska snart.

2021-01-27 APD för information

En preliminär arbetsplatsdispositionsplan (APD) för byggarbetsplatsen på Hällevi har presenterats och finns i dokumentarkivet nedan. Den visar hur tillgängligheten i byggområdet begränsas under byggperioden.

2021-01-18 Startmöte.

Startmöte har genomförts. Beräknad start för markarbete är i början av mars. Platsen där bygget ska ske kommer därför inte att plogas eller beläggas med is.

2021-01-15 Avtal är undertecknat.

Simhallen kommer att byggas av Tommy Allström Byggproduktion AB. Bygget kommer att påbörjas inom kort. Startmöte hålls 18 januari.

Dokument

Kontakt

Peter Wiker, utvecklingsstrateg Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 17/2 2021 13.23.52