Frågor och svar

Här kan du ställa frågor om den blivande simhallen. Frågor och svar kommer att publiceras här.


Fråga: Kommer återvinningen vid Hällevi att påverkas?

Svar: Den yttre miljön, dit återvinningen tillhör, ingår formellt inte i simhallsbygget. I projektet som helhet måste den yttre parkeringen dock iordningställas, och då är målsättningen att också återvinningen ska åtgärdas. Det är inte kommunen som driver återvinningsstationerna, och diskussioner har förts med företaget sedan tidigare. Om stationen flyttas från platsen eller om den åtgärdas på andra sätt är för tidigt att säga.

Fråga: Finns det ekonomi för detta bygge?

Svar: Ekonomiska prioriteringar och fördelning av budget är en fråga för kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra simhallsprojektet, men frågor om kommunens ekonomi ur ett övergripande perspektiv är politiska och kommer inte att behandlas vidare i byggprojektet.

Sidan är uppdaterad 4/2 2021 08.45.06