Söka kommunala bidrag

De kommunala bidrag som föreningar och organisationer kan söka är bidrag till aktiviteter, bidrag till offentligt arrangemang och bidrag till allmänna samlingslokaler.

 • Sökande ska beskriva vad bidraget tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla samt präglas av demokratiska principer
 • Verksamheten ska uppfylla kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som beviljats bidrag ska anmäla arrangemanget till turistbyrån så att det kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på hemsidan.
 • Bidrag ska sökas senast 2 månader före genomförandet.
 • Bidrag kan inte beviljas retroaktivt.

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra offentliga arrangemang i kommunen.

 • Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, till exempel förening.
 • Arrangemanget ska äga rum i Hällefors kommun.
 • Om bidrag till enstaka offentligt arrangemang har beviljats ska Hällefors kommun anges som medarrangör vid annonsering, affischering med mera.

Bidragets syfte är att stimulera sökande att genomföra aktiviteter i kommunen.

 • Aktivitetsbidrag kan sökas av medborgare i Hällefors kommun som får en idé och vill genomföra en aktivitet.
 • Sökande ska beskriva vad aktiviteten tillför kommuninvånarna och kommunen.
 • Sökande förening/organisation ska vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister, bedriva permanent/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun
 • Sökandes verksamhet ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • Verksamheten ska ske i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • Sökande som har beviljats bidrag ska anmäla aktiviteten till turistbyrån så att de kommer med i kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för utlägg på webbplatsen.

För att kunna söka bidrag i kommunen så ska du fylla i någon av ansöknings­blanketterna beroende på vilken typ av bidrag det gäller. Se till att fylla i så mycket som du kan i blanketten för att det ska kunna bli en snabb hantering av ansökan.

Skicka ansökan till adressen som står på blanketten eller via e-post till kommun@hellefors.se.

Kommunförvaltningen bereder ansökan innan beslut tas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen meddelar kommunstyrelsens beslut till personen som gjort ansökan.

Blanketter

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Sörgården Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 9/9 2020 16.02.32