Hällefors kommuns logotyp
Kulturskolans logotyp
Kulturskolans logotyp
Hällefors kommuns logotyp
Kulturskolans logotyp

Kulturskolan inom grund- och gymnasieskolan

I Kulturskolans uppdrag ingår det att ansvara för vissa ämnen i obligatoriska undervisningen i kommunens grundskolor och gymnasieskola.

Skolföreställningar

Alla elever i grundskolan har rätt att ta del av en professionell föreställning varje år i Hällefors kommun. Eleverna får uppleva musik, dans och teater varvat under en treårsperiod.

Skolföreställningarna samordnas och köps in av Kulturskolan.

Dans årskurs 1

Genom lek, koreografi och eget skapande erbjuder vi eleverna möjlighet att pröva ett inlärnings- och uttryckssätt.

I dansen i skolan jobbar vi också med oss själva i relation till gruppen. En av dansens viktigaste uppgifter är att stimulera barnens nyfikenhet och lust att uttrycka sig.

Med estetiska lärprocesser möjliggör vi också för eleverna att tillgodogöra sig andra ämneskunskaper genom dans, såsom matte och svenska.

Teater årskurs 4

I årskurs 4 får eleverna möta teatern som uttrycksform och arbetsplats. I teaterämnet ges eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk på olika sätt: genom mötet med texten i form av manus, genom att de får titta på föreställningar och inte minst genom att de framför egna pjäser.

Pjäsarbetet utgår från dramaövningar och improvisationer för att så småningom leda fram till att eleverna får pröva hur det känns att stå på scen och att vara publik.

Introduktionsprogrammet – gymnasieskolan

Kultur och estetiska uttryck. Eleverna arbetar utifrån att få godkända betyg i musik och bild.

Språkförstärkande via teater och körsång – gymnasieskolan

Genom mötet med texten och gestaltningen respektive ljudandet av den utveckla och stärka det svenska språket. Vidare ger de estetiska uttrycks­sätten möjlighet till ett stärkande av gruppens gemenskap.

Sidan är uppdaterad